teksty naglowek logotyp

 

 

 

 

 

 

Realizacje - Remont głównej fasady gotyckiego kościóła św. Jerzego w Ziębicach dofinansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w realizacji

ziebice dofinansowania

Kościół parafialny św. Jerzego w Ziębicach jednym jednym z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na Dolnym Śląsku. Składa się z dwunawowego korpusu zbudowanego w drugiej poł. XIII w., w okresie wczesnego gotyku oraz z trójnawowego, bazylikowego prezbiterium, dobudowanego ok. stu lat później. Przy korpusie usytuowano dwie kaplice, od południa św. Jerzego (z II poł. XIV w.), a od północy Mariacką (z I poł. XV w.). Razem tworzą rodzaj nawy poprzecznej. Przy fasadzie zachodniej wznosi się kwadratowa, kamienna wieża dzwonnica (z II poł. XV w.). Dwudzielna fasada posiada duże rozety i dwa ostrołukowe portale, które prowadzą do wnętrza kościoła. Starszy portal północny, gotycki (z I poł. XIII w.), stanowi doskonały przykład rzeźby z przejściowego okresu romańsko gotyckiego. Portal południowy jest jego kopią i pochodzi już z przełomu XIX/XX w. Wnętrze kościoła posiada bogaty wystrój. Sąsiadują tu ze sobą elementy gotyckie, renesansowe, barokowe. Do najstarszych zabytków należą: gotycki drewniany krucyfiks (XV w.), kamienne sakramentarium obok ołtarza głównego (XV w.) oraz kamienna ambona (1595). Ołtarz główny z rzeźbami świętych i aniołów naturalnej wielkości pochodzi z 1703 r. Na ścianach zachowały się gotyckie polichromie ( najstarsze z końca XV w.). Kościół posiada również liczne zabytki sztuki sepulkralnej, między innymi epitafium Karola I Podiebrada, księcia ziębickiego z 1542 r. W roku 2008 Stolica Apostolska nadała świątyni zaszczytny tytuł bazyliki mniejszej.

W roku 2015 wykonaliśmy projekt budowlany remontu głównej elewacji kościoła, a następnie pozyskaliśmy na jego realizację dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
 

Nasz zabytek

 

 

Wspieramy


17poludnik

Copyright © 2014 ARC Projekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.