teksty naglowek logotyp

 

 

 

 

 

 

Aktualności


05.01.2023

W dniu 01.10.2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych, planowanych do realizacji w roku 2024. Wnioski do konkursu przyjmowane są do dnia 31 października 2023 roku.

mkin

O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % takich nakładów. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w innych przypadkach (np. w przypadku środków unijnych), po ich wykonaniu. Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji.

Aby ubiegać się o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku, a nie wiecie, jak przygotować wniosek, służymy naszą pomocą.


17.09.2022

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego planowanych do realizacji w 2023 r.  Przewiduje się, że wnioski będą przyjmowane do dnia 31 października 2022 roku.

mkin

Wkrótce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi nabór wniosków o dofinasowanie prac przy zabytkach, przewidzianych do realizacji w roku 2023. Przewiduje się, że wnioski będzie można składac do dnia 31 pażdziernika 2022 r.

O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w innych przypadkach (np. w przypadku środków unijnych), po ich wykonaniu. Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji.

Aby ubiegać się o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku, a nie wiecie, jak przygotować wniosek, służymy naszą pomocą.


07.01.2015
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków ogłosili kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.
 
zabytek zadbanyKonkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich właściwego utrzymania i zagospodarowania.
 
Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
c. Adaptacja obiektów zabytkowych.
d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.
 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2010-2014. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/
 
Zdjęcie promujące tegoroczną edycję konkursu zostało wykonane w Twierdzy Srebrna Góra, która została wyróżniona w konkursie w 2013 r. w kategorii "Adaptacja obiektów zabytkowych", za prace remontowe i konserwatorskie przeprowadzone pod naszym zarządem:)
 

03.01.2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. Nabór wniosków będzie trwał do dnia 2 stycznia 2015 r.

logo dolny slask O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie.

Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. O dofinansowanie można się ubiegać jedynie w przypadku posiadania aktualnego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie prac przy zabytku. Konieczne jest zatem wcześniejsze wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń.

Abu ubiegać się o dotację należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a nie wiecie, jak przygotować wniosek, lub nie posiadacie dokumentacji technicznej oraz stosownych zezwoleń, służymy naszą pomocą.


28.08.2014

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Przewiduje się, że wnioski będą przyjmowane do dnia 31 października 2014 roku.

mkin

Wkrótce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi nabór wniosków o dofinasowanie prac przy zabytkach, przewidzianych do realizacji w roku 2015. Przewiduje się, że wnioski będzie można składac do dnia 31 pażdziernika 2014 r.

O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w innych przypadkach (np. w przypadku środków unijnych), po ich wykonaniu. Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji.

Aby ubiegać się o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku, a nie wiecie, jak przygotować wniosek, służymy naszą pomocą.


09.11.2013

Już wkrótce ruszą dotacje na zabytki z budżetu Województwa Dolnośląskiego

 

logo dolny slaskPod koniec roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosi konkurs na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. Nabór wniosków najprawdopodobniej będzie trwał do dnia 31 stycznia 2014 r., a do podziału będzie około 5.000.000 zł (taka suma była do dyspozycji w roku 2013).

O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie.

Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Podobnie jak dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych (a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku środków unijnych, po ich wykonaniu). Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji. W przeciwieństwie jednak do dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego można się ubiegać jedynie w przypadku posiadania aktualnego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie prac przy zabytku. Konieczne jest zatem wcześniejsze wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń.

Abu ubiegać się o dotację należy złożyć stosowny wniosek. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a nie wiecie, jak przygotować wniosek, lub nie posiadacie dokumentacji technicznej oraz stosownych zezwoleń, służymy naszą pomocą.


01.09.2013

Posiadasz zabytek do remontu? Skorzystaj z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkinDotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to niewątpliwie najpewniejsze i najskuteczniejsze źródło finansowego wsparcia prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku. Co roku z takiego wsparcia korzysta kilkaset zabytków, a łączna kwota pomocy sięga kilkudziesięciu milionów złotych (w roku 2012 było to 80 mln złotych). O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w innych przypadkach (np. w przypadku środków unijnych), po ich wykonaniu. Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji.

Aby ubiegać się o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć stosowny wniosek. Wnioski przyjmowane są do dnia 31 października 2013 r. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku, a nie wiecie, jak przygotować wniosek, służymy naszą pomocą.

Nasz zabytek

 

 

Wspieramy


17poludnik

Copyright © 2014 ARC Projekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.