teksty naglowek logotyp

 

 

 

 

 

 

Posiadasz zabytek do remontu? Skorzystaj z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkin

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to niewątpliwie najpewniejsze i najskuteczniejsze źródło finansowego wsparcia prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku. Co roku z takiego wsparcia korzysta kilkaset zabytków, a łączna kwota pomocy sięga kilkudziesięciu milionów złotych (w roku 2013 to 82 mln złotych). O dotację ubiegać się mogą zarówno instytucje jak i osoby prywatne, będące właścicielami obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów, jednak w szczególnych przypadkach (np. gdy obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym), dotacja może wynieść nawet 100 % nakładów. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielane jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce w innych przypadkach (np. w przypadku środków unijnych), po ich wykonaniu. Dzięki temu unika się niepotrzebnego kredytowania inwestycji.

Aby ubiegać się o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć stosowny wniosek w terminie określonym w regulaminie. Zazwyczaj organizowane są dwa nabory wniosków. Pierwszy trwa do dnia 31 października, drugi natomiast do dnia 31 marca. Jeśli chcielibyście Państwo ubiegać się o dotację na remont zabytku, a nie wiecie jak, przygotować wniosek, służymy naszą pomocą.

Zabytki to nasza pasja. Zajmujemy się nimi od lat. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków finasowych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnich latach, na remont dolnośląskich zabytków, pozyskaliśmy z tego źródła jedne z największych dofinansowań w kraju. Nasza działalność to jednak nie tylko dotacje. Wykonujemy prace projektowe i remontowe przy zabytkach, adaptujemy je do nowych funkcji, a także nimi zarządzamy. Dysponujemy doświadczoną kadrą współpracowników: architektów, inżynierów, rzeczoznawców, kosztorysantów, inspektorów nadzoru, konserwatorów. Dzięki temu możemy służyć pomocą nie tylko w pozyskaniu środków finansowych, ale również ne wszystkich etapach inwestycji tj.: przygotowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskaniu stosownych pozwoleń, realizacji, rozliczeniu inwestycji oraz rozliczeniu dotacji.

Nasz zabytek

 

 

Wspieramy


17poludnik

Copyright © 2014 ARC Projekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.