teksty naglowek logotyp

 

 

 

 

 

 

Realizacje - Koordynacja prac remontowych i renowacyjnych w Twierdzy Srebrna Góra w latach 2005 - 2012 oraz pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bez nazwy 9Twierdza Srebrnogórska, to największa górska warownia w Europie. W chwili powstania (1763-1785) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Najważniejszym obiektem jest unikalny w skali europejskiej Donjon. W czasie kampanii Napoleońskiej 1807 r. Twierdzę oblegała wojska francuskie pod dowództwem brata Napoleona Hieronima Bonapartego. W czasie II wojny światowej w twierdzy znajdowały się obozy dla polskich jeńców wojennych. Po drugiej wojnie światowej, niewłaściwie użytkowana popadła w ruinę. W wielu miejscach zniszczenia były tak silne że budowli groziło całkowite zawalenie. W roku 2004, ze względu na swoja unikatowość została uznana decyzją Prezydenta RP za pomnik historii stając się w ten sposób jednym z ważniejszych zabytków w Polsce.

Byliśmy inicjatorami prac remontowych i renowacyjnych twierdzy. Pozyskaliśmy dotacje na prace remontowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Osobiście planowaliśmy, koordynowaliśmy i nadzorowaliśmy każdy etapy inwestycji realizowanych w twierdzy w latach 2005 -2012.

 
 

Nasz zabytek

 

 

Wspieramy


17poludnik

Copyright © 2014 ARC Projekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.